Pomoc finansowa

Odliczanie darowizn w podatku dochodowym

Kto może przekazać darowiznę i skorzystać z ulgi?

Darowizny mogą przekazywać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, tzn. osoby prawne rozliczające się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dokładnie chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Podstawy prawne:
Osoby fizyczne rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami), a osoby prawne na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 roku, nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami)

Czy każda darowizna podlega odliczeniu?

Nie, tylko darowizna przekazana na CELE określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, które realizują te cele. Pomoc Malamutom w Potrzebie wpisuje się w cele wymienione w ustawie.

Jaka jest maksymalna kwota podlegająca odliczeniu?

– w przypadku osób fizycznych od 2005 roku to 6% dochodu.

– w przypadku osób prawnych od 2004 roku to 10% dochodu.

Kiedy można odliczyć darowiznę?
Najważniejsza zasada odliczeń mówi, że darowizny odliczamy w tym roku, w którym przekazaliśmy darowiznę.

Darowizna musi być przekazana w formie przelewu na rachunek bankowy organizacji – nie może to być wpłata gotówkowa!

Konieczne jest zachowanie potwierdzenie wpłaty darowizny na konto organizacji

Podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres; jednakże w przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Czym jest darowizna i czym różni się od przekazywania 1% odpisu podatku dla organizacji pożytku publicznego?

Darowizna to określona kwota, przekazywana organizacji pozarządowej w formie przelewu bankowego. Darowizna to nie to samo co odpis 1%! To są dwie zupełnie różne możliwości wspierania organizacji.

Darowiznę wpłacamy w takiej kwocie, jaką my uznajemy za stosowną i odliczamy ją od dochodu. Natomiast odpis 1% podatku obliczamy wg wzoru ustalonego przez organy państwa i odpisujemy ją od podatku.