Współpraca

Trudno byłoby nam funkcjonować gdyby nie firmy i organizacje, które z nami współpracują, służąc nam wsparciem i pomocą. W wielu z tych miejsc spotkaliśmy ludzi, którzy gotowi są nieść pomoc w najtrudniejszych przypadkach, często kosztem własnego czasu. Bardzo doceniamy możliwość korzystania z wiedzy, doświadczeń i infrastruktury udostępnianej nam wielokrotnie w warunkach pośpiechu, na duży kredyt nie tylko zaufania …